• Groep 8 naar het Rijksmuseum
  • Onthulling van het PBS bord.
  • Dode hoek groep 7
  • Dankdag 2016
  • groep 8 op schoolkamp
  • Musical groep 8
  • Afscheidscadeau groep 8
  • Jubileum juf Pieffers
 

Welkom op onze site.

Onze school is een moderne open Protestants Christelijke basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
 

Laatste nieuws

Kerstviering op school

23 december 2016
Op donderdagavond 22 december jl. hebben wij op school onze kerstviering gehouden. De kleuters hebben dit in de eigen groep gedaan en de andere kinderen in het speellokaal. Er werden kerstliederen gezongen, gedichten en gebeden opgezegd. Groep 6
lees meer...

Rijksmuseum groep 8

09 november 2016
Dinsdag 8 november jl. is groep 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdag geweest. We gingen samen met de Wegwijzer uit Schuinesloot. Om 8.00 uur stond de bus bij de school en konden we instappen. Na 2,5 uur stonden we voor de deur van het Rijksmuseum.
lees meer...

water zuiveren

09 november 2016
zie groepsnieuws groep 7  
lees meer...

Kalender

  • 26 januari 2017 Afscheid Hans Gort
  • 06 februari 2017 Groep 1 t/m 4 vrij
  • 06 februari 2017 Juf Roepers jarig

naar de volledige kalender...