• Groep 8 naar het Rijksmuseum
  • Onthulling van het PBS bord.
  • Dode hoek groep 7
  • Dankdag 2016
  • groep 8 op schoolkamp
  • Musical groep 8
  • Afscheidscadeau groep 8
  • Jubileum juf Pieffers
 

Welkom op onze site.

Onze school is een moderne open Protestants Christelijke basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
 

Laatste nieuws

Rijksmuseum groep 8

09 november 2016
Dinsdag 8 november jl. is groep 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdag geweest. We gingen samen met de Wegwijzer uit Schuinesloot. Om 8.00 uur stond de bus bij de school en konden we instappen. Na 2,5 uur stonden we voor de deur van het Rijksmuseum.
lees meer...

water zuiveren

09 november 2016
zie groepsnieuws groep 7  
lees meer...

Dankdag

03 november 2016
Op woensdag 2 november jl. zijn we met alle kinderen naar de kerk geweest. Dit is altijd een hele happening. De kinderen van de bovenbouw lopen met kinderen van de onderbouw naar de kerk en gaan er in de kerk ook naast zitten. Het thema van de
lees meer...

Kalender

  • 14 december 2016 MR/OWG vergadering om 19.30 u
  • 22 december 2016 Kerstavond
  • 24 december 2016 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...